رفع خطای undefined در المنتور هنگام درون‌ریزی قالب

برای رفع خطای undefined در المنتور هنگام ایمپورت و درون ریزی قالب (تمپلیت المنتور) این آموزش را بخوانید تا به سادگی این ارور المنتور را رفع کنید! این مقاله را بخوانید