خرید کتاب هوشمندسازی آموزش با ارسال رایگان پستی!! 😍
همین حالا تهیه می‌کنم!

دسته: مدرسان و طراحی دوره‌های آموزشی

در شایان وب، ما متخصص سایت‌های آموزشی برای برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم. بخشی از مقالات، برای وب مدرسان آماده می‌شود تا دوره‌های آموزشی خود را طراحی کنند و یک سیستم اتوماتیک فروش آموزش بسازند.

0