ویدیوی معارفه‌ی پکیج وب مدرس، چطور به یک مدرس آنلاین موفق تبدیل شویم؟
ویدیو را ببینید!

دسته: مدرسان و طراحی دوره‌های آموزشی

در شایان وب، ما متخصص سایت‌های آموزشی برای برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم. بخشی از مقالات، برای وب مدرسان آماده می‌شود تا دوره‌های آموزشی خود را طراحی کنند و یک سیستم اتوماتیک فروش آموزش بسازند.

0
در این ویدیوی آموزشی، معیارهای موفقیت یک مدرس آنلاین را بررسی می‌کنیم و با راه‌اندازی کسب‌وکار آموزشی آشنا می‌شویم.
سایت آموزشی خود را راه‌اندازی کنید!