چالش 3 روزه‌ی راه‌اندازی وبسایت

در یک چالش 3 روزه، وبسایت خودتان را بالا بیاورید!!
اگر همیشه به دنبال راه‌اندازی وبسایت‌تان بوده‌اید ولی هیچ وقت فرصت عمل کردن وجود نداشته، الان بهترین فرصت است که بصورت اصولی در سه روز وبسایت‌تان را راه‌اندازی کنید!

برنامه‌ی چالش

روز اول
1 تیر 1400ساعت 19 تا 19:30
روز دوم
2 تیر 1400ساعت 19 تا 19:30
روز سوم
3 تیر 1400ساعت 19 تا 19:30

ما به دنبال افراد عملگرا هستیم،

برای همین تنها به افرادی که تعهد می‌دهند که هر سه جلسه را می‌بینند و عمل می‌کنند، اجازه‌ی ثبت‌نام می‌دهیم.

متاسفانه زمان ثبت‌نام در چالش سه روزه‌ی راه‌اندازی وبسایت به پایان رسیده است. جلسه‌ی اول این چالش، روز 1 تیر 1400 از ساعت 19 تا 19:30 شروع می‌شود.